Monday, July 25, 2011

pagar syurga dan neraka~

Daripada Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w bersabda yg bermaksud:

“Ketika Allah telah menciptakan syurga, Allah berfirman kepada Jibril;

‘Pergilah, lalu lihatlah syurga itu.’

Malaikat pun pergi dan melihat kepadanya. Kemudian ia datang dan berkata;

‘Wahai tuhanku, demi keperkasaan-Mu,tidaklah seseorang mendengarnya melainkan ingin memasukinya.’

Kemudian syurga dipagari dengan ketidaksenangan.

Dan Allah berfirman;

‘Wahai Jibril, pergilah dan lihatlah kepadanya.’

Ia pun pergi dan melihat kepadanya, kemudian ia datang dan berkata;

‘Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, sungguh aku khuatir tidak ada seorang pun akan memasukinya’

Nabi melanjutkan:

Ketika Allah menciptakan neraka, Dia berfirman:

‘Pergilah dan lihatlah kepadanya.’

Ia pun pergi lalu melihat kepadanya, kemudian datang seraya berkata:

‘Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, tidaklah seorang yang mendengarnya lalu ingin memasukinya.’

Lalu neraka dikelilingi dengan kesenangan dan Allah berfirman;

‘Wahai malaikat, pergilah dan lihatlah kepadanya.’

Ia pun pergi lalu melihat kepadanya, kemudian datang seraya berkata;

‘Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, sungguh aku khuatir tiada seorang pun tersisa melainkan memasukinya.”

(Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasa’i dan Ahmad)

No comments:

Post a Comment